Người dùng khi click vào trang web đen trong danh sách sẽ không thể truy cập và nhận được cảnh báo, một dự án phi lợi nhuận ngăn chặn web đen của nhóm chuyên gia người Việt đã ra đời để bảo vệ người dùng.

VIDEO LIÊN QUAN