Mua chung cư vào ở ổn định nhưng mãi không được cấp sổ hồng là tình trạng diễn ra phổ biến tại TP. Hồ Chí Minh nhiều năm qua. Có nhiều nguyên nhân trong đó, có việc vì chủ đầu tư sau khi đưa vào vận hành dự án thì chuyển đổi công năng diện tích sở hữu chung, dẫn đến sai thiết kế, quy hoạch ban đầu. Hệ quả là cơ quan chức năng không phê duyệt hồ sơ cấp sổ hồng cho cư dân.

VIDEO LIÊN QUAN