Sau gần 2 năm ứng phó với dịch bệnh COVID-19, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm sống chung an toàn với dịch bệnh, từ đó dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế và đưa cuộc sống từng bước ổn định ở trạng thái bình thường mới. Khu vực Đông Nam Á tăng tốc chiến dịch tiêm chủng vắc xin là tiền đề quan trọng để các nước có thể thúc đẩy chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19.

VIDEO LIÊN QUAN