Lo ngại ngày càng dâng cao về chiến tranh hạt nhân và các mối đe dọa toàn cầu khác đã đẩy kim Đồng hồ Tận thế nhích thêm 30 giây, chỉ còn cách "nửa đêm", thời điểm tận thế, có 2 phút

VIDEO LIÊN QUAN