Một trận động đất mạnh có độ lớn 7,6 đã xảy ra cách đây ít giờ ở phía Tây Mexico. Cơ quan bảo vệ dân sự nước này đã đưa ra cảnh báo sóng thần.

VIDEO LIÊN QUAN