Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nôi yêu cầu đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh không cần thiết để phòng tránh việc lây lan covid-19.

VIDEO LIÊN QUAN