Hiện nay, một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, các biện pháp phòng chống dịch cũng đang được tăng cường. Ghi nhận của phóng viên tại các địa phương này cho thấy hàng hóa thiết yếu cho người dân vẫn đang được đảm bảo, tình trạng tăng giá, thiếu hàng chưa xảy ra.

VIDEO LIÊN QUAN