Mưa lớn trong những ngày qua ở miền Bắc đã gây thiệt hại về người và nhiều tài sản của người dân. Đợt mưa này dự báo còn tiếp diễn đến hết tuần.

VIDEO LIÊN QUAN