Đơn xin việc đầu tiên của CEO “huyền thoại” Steve Jobs đã được bán đấu giá với số tiền 174.757 USD (3,97 tỷ đồng), gấp 3 lần so với mức giá ban đầu.

VIDEO LIÊN QUAN