Với chủ đề "Bay lên Việt Nam", một trong những cảnh quay được đầu tư công phu của chương trình Đón Tết cùng VTV 2017, đó là cảnh quay từ trên cao ở các thời điểm khác nhau từ nhiều nơi trên cả nước.

VIDEO LIÊN QUAN