Công việc đầu ngày mới với các cán bộ tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Tại đây các con giống, tiến bộ quy trình chăn nuôi, quy trình ấp nở, thụ tinh nhân tạo được Trung tâm nghiên cứu rồi chuyển giao vào thực tiễn sản xuất. Để có được những đàn giống khỏe mạnh thì các nhân viên kĩ thuật sẽ phải chăm sóc cẩn thận như thế nào , chúng ta sẽ cùng gặp lại phóng viên Hoàng Dương

VIDEO LIÊN QUAN