Đội tuyển Việt Nam đến Bali còn sớm hơn cả Indonesia, chính điều này tạo cho chúng ta lợi thế thích nghi và hồi phục sức khỏe hơn đối thủ. Tuy nhiên cũng phải nhắc lại rằng ĐT Việt Nam chưa từng thằng Indonesia trên đất Indo.

VIDEO LIÊN QUAN