Trước muôn vàn khó khăn như lũ lụt, dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã nỗ lực, đồng lòng để ứng phó và giải quyết hậu quả nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Thế nhưng, lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.