Dù vốn đầu tư công là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, nhưng giải ngân vốn đầu tư công liên tục lại là những điểm nghẽn của sự phát triển. Tính đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt gần 38% kế hoạch giải ngân, đặc biệt là vốn đi vay nước ngoài. Đây là nguồn vốn đi vay phải trả lãi và nhiều điều kiện đi kèm theo. Tiêu biểu như vốn ODA, chỉ đạt 10%. Có tới 35 bộ ngành địa phương từ đầu năm đến nay chưa giải ngân nguồn vốn ODA, 16 bộ ngành và 1 địa phương đã giải ngân thấp, dưới 20%. Nghịch lý là tiền chắt bóp của cả nền kinh tế nằm một chỗ trong khi dự án nằm chờ vốn, cuối cùng, người thụ hưởng là người dân và xã hội lại phải chịu tất cả những lãng phí và những thiệt hại này. Chương trình Đối diện với chủ đề Nút thắt đầu tư công phát sóng trên VTV1 ngày 25/9/2019