Lâu nay, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều video clip có nội dung vô bổ, thiếu văn hóa cùng với đó là những kênh video núp bóng “dành cho” trẻ em nhưng lại truyền bá mê tín dị đoan như “xin vía Kumanthong để học giỏi”, ngôn từ tục tĩu, nội dung phản cảm. "Rác văn hóa" đang gây ra những hệ lụy gì? Giải pháp nào để ngăn chặn "Rác văn hóa?

VIDEO LIÊN QUAN