Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, bịa đặt, tung tin sai sự thật về công tác nhân sự, kích động, kêu gọi người dân không tham gia bầu cử, lợi dụng chiêu trò "tự ứng cử" để gây rối... Đó là những chiêu trò, âm mưu mà các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tiến hành, nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VIDEO LIÊN QUAN