Trong những năm qua, những biểu hiện về suy thoái về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên đang làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân và uy tín của Đảng. Đảng phải làm gì, phải kiên quyết như thế nào để đối mặt với những tiêu cực đó? Những người lãnh đạo đất nước quyết tâm đến mức nào khi những đối tượng tiêu cực ấy đã từng nhiều năm là đồng chí của mình? Không chỉ có vấn đề về tư tưởng, không ít người còn cụ thể hóa cả những suy nghĩ của mình qua cách điều hành những công việc mình được giao trọng trách. Những vụ án tham nhũng lớn liên tục được điều tra, khởi tố trong thời gian qua cho thấy đây là vấn đề đầy nhức nhối. Chương trình Đối diện với chủ đề Nhận diện đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phát sóng trên VTV1 vào 27/11/2019