Chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa là một cuộc chiến đấu lâu dài và liên tục bởi vì kẻ thù này không bao giờ buông tha mỗi đảng viên. Lịch sử đã cho thấy, hơn 20 nghìn Đảng viên Xô viết đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, gần 5 triệu Đảng viên làm nòng cốt cho thắng lợi vẻ vang của cuộc chiến chống phát xít Đức, thế nhưng gần 20 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô lại không giữ nổi Đảng trong những ngày cuối cùng của năm 1991… Vậy Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì để vượt qua thời kỳ vô cùng khó khăn đó? Đảng cũng đã làm gì để không vấp phải những sai lầm khiến cho Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ? Và những bài học đó còn nguyên giá trị như thế nào tới thời điểm hiện nay? Đây sẽ là những nội dung được đề cập trong chương trình Đối diện với chủ đề Chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa phát sóng vào ngày 30/10/2019 trên VTV1