Trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, trong đó việc đưa những thông tin giả, xuyên tạc bịa đặt về công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện rất tinh vi và ráo riết & tinh vi. Cùng làm rõ những thủ đoạn thâm hiểm này trong Đối diện số tháng 6/2020 với chủ đề “Chống thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng các cấp”

VIDEO LIÊN QUAN