Cách mạng màu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng loạt quốc gia rơi vào khủng hoảng chính trị. Những biểu hiện của nó cũng đang manh nha ở Việt Nam. Vậy đâu là nguy cơ và cần cảnh giác những vấn đề gì để nhận diện cách mạng màu? Với những ví dụ cụ thể, sinh động và những phân tích, lập luận sắc bén, chương trình Đối diện tháng 5 sẽ giúp khán giả hiểu rõ nguy cơ cũng như vấn đề cần phải cánh giác với cách mạng màu tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

VIDEO LIÊN QUAN