Chè lam có nhiều nơi làm, nhưng nơi lâu đời nhất là làng nghề chè lam Thạch Xá tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nơi đây, chè lam được làm theo phương pháp gia truyền, và làng nghề cũng đã có tuổi đời gần 1.000 năm. Cùng phóng viên của 'Việt Nam thức giấc' tìm hiểu công đoạn sản xuất những hộp chè lam nức tiếng này.

VIDEO LIÊN QUAN