Apple vừa ghi nhận quý làm ăn có lãi lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ nhưng kỷ nguyên tăng trưởng với tốc độ “chưa từng thấy” của đại gia công nghệ này đã kết thúc.

VIDEO LIÊN QUAN