Một trong những giải pháp cấp thiết và hiệu quả nhất hiện nay để thúc đẩy tiêu thụ hàng chục nghìn tấn nông sản đang gặp khó xuất khẩu sang Trung Quốc là đẩy mạnh vào thị trường trong nước, đã có nhiều doanh nghiệp đứng ra sẵn sàng thu mua để chế biến và tiêu thụ tại thị trường nội địa.

VIDEO LIÊN QUAN