Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2020 và xu hướng tuyển dụng 2021 của nền tảng tuyển dụng Top CV, kết thúc năm 2020, gần 42% doanh nghiệp thiếu hụt nhân sự, điều này cho thấy một lượng nhu cầu tuyển dụng rất lớn sẽ xuất hiện năm nay. Tuyển dụng 2021 có điểm gì đáng lưu ý, cũng như ứng viên cần đáp ứng kĩ năng gì để tăng cơ hội trúng tuyển. Mục góc nhìn thị trường sẽ làm rõ nội dung này

VIDEO LIÊN QUAN