TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19, trường hợp doanh nghiệp nào không đảm bảo an toàn sẽ phải dừng hoạt động.

VIDEO LIÊN QUAN