Trước làn sóng siêu lây nhiễm của biến thể Delta, nhiều công ty tại Mỹ đã phải huỷ bỏ kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng làm việc vào mùa Thu. Quyết định chẳng đặng đừng này có thể tác động tiêu cực đến tình hinh kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp.

VIDEO LIÊN QUAN