Mọi hoạt động không thiết yếu, tập trung đông người đang được cơ quan quản lý kiểm soát, hạn chế ở mức tối đa. Còn với các doanh nghiệp thì suốt tuần trước đã dần cho nhân viên làm việc tại nhà, từ khóa "Work From Home" được dân văn phòng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội... Còn đến tuần này, các doanh nghiệp cũng bắt đầu thực thi các phương án cho nhân sự làm việc từ xa ở cấp độ cao nhất...

VIDEO LIÊN QUAN