Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch vừa ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, với lĩnh vực du lịch, hướng dẫn quy định cụ thể việc yêu cầu xét nghiệm đối với từng cấp độ dịch, từng đối tượng và quy định tỉ lệ công suất hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở từng địa bàn theo từng cấp độ. Như vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đã có "kim chỉ nam" để hoạt động trong thời gian tới. Ngay sau hướng dẫn này, họ đã lên các kế hoạch rất chi tiết cho các tháng cuối năm.

VIDEO LIÊN QUAN