Cách đây đúng 76 năm, phát xít Đức đã ký văn kiện đầu hàng không điều kiện với Liên Xô và các nước đồng minh. Hồng quân Liên Xô đã đánh dấu Ngày Chiến thắng vẻ vang trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Từ Berlin, những đoàn tàu Сhiến thắng đã trở về, trong nụ cười và nước mắt. Và hôm nay, cũng có đoàn tàu Сhiến thắng đang đi trên khắp nước Nga.

VIDEO LIÊN QUAN