Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 suốt năm 2021, đặc biệt là sự xuất hiện liên tục các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã gây ra ảnh hưởng chưa từng thấy đến kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của người dân. Cùng nhìn lại năm 2021, bên cạnh các chính sách, chỉ đạo kịp thời của nhà nước thì tinh thần đoàn kết, sức mạnh của sự sẻ chia đã giúp chúng ta đi qua các ngày tháng khó khăn để cùng bước vào giai đoạn thích ứng, khôi phục đời sống kinh tế - xã hội.

VIDEO LIÊN QUAN