Cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 liên tục phát sinh nhiều khó khăn mà chúng ta không thể lường hết được, thế nhưng có một sự thật không thể phủ nhận và lại một lần nữa được khẳng định là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng và nhà nước không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau

VIDEO LIÊN QUAN