Những nội dung đáng chú ý: Thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga; Hình thành văn hóa từ chức với cán bộ mắc khuyết điểm; Cải thiện năng lực ứng phó để tránh rủi ro; Tuyến Cát Linh - Hà Đông: Đường sắt trên cao và câu hỏi từ dưới… mặt đất; Ngăn chặn xe quá tải tăng "nóng" trở lại: Phạt nặng thôi chưa đủ.

VIDEO LIÊN QUAN