Từ khi nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách XH theo nguyên tắc CT16, những chốt kiểm soát đã được lập nên và làm tốt công tác kiểm tra cả người và hàng hoá. Tuy nhiên, khi mà mấy ngày trước chỉ có hàng thiết yếu mới được phép lưu thông thì một số câu chuyện "dở khóc dở cười" cũng đã xảy ra: "Xe chở đồ uống, sữa phải quay đầu vì không phải hàng thiết yếu", "Xe chở băng vệ sinh, tã bỉm cũng bị chặn bởi không phải hàng thiết yếu".

VIDEO LIÊN QUAN