Trên thế giới, phương pháp điều trị tại nhà đối với bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ đã được nhiều nước áp dụng từ đầu mùa dịch để giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, vậy các nước đã thực hiện cách làm này như thế nào?

VIDEO LIÊN QUAN