Năm 2016 sẽ là một năm bận rộn của thể thao Việt Nam đặc biệt với bộ môn điền kinh. Chỉ còn hơn nửa năm nữa, thế vận hội Olympic 2016 sẽ được khởi tranh nhưng cho đến thời điểm hiện tại, điền kinh vẫn chưa thể có được một tấm vé nào tới Brazil.

VIDEO LIÊN QUAN