Ngay từ năm 2001, tài chính đã được xác định là 1 trong 9 ngành dịch vụ chủ yếu của TP.HCM. Ngành tài chính cũng giúp TP.HCM huy động được khoảng 460.000 tỷ đồng/năm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

VIDEO LIÊN QUAN