Theo Hiệp hội bông sợi Việt Nam, chi phí cho kỹ thuật sản xuất và hệ thống xử lý nước thải khiến mức đầu tư cho dệt nhuộm cao gấp 7 lần mức đầu tư cho may mặc. Nhà đầu tư vì thế cũng không mặn mà. Hệ quả là khi nhắc đến doanh nghiệp nhuộm, cánh cửa địa phương thì dè chừng, còn cánh cửa mở ra thế giới cho toàn ngành dệt may cũng gặp không ít trở ngại.

VIDEO LIÊN QUAN