Thời gian qua, chúng ta đã nói rất nhiều về câu chuyện đau lòng xảy ra tại Anh. Và dù chưa có kết luận cuối cùng về 39 người xấu số trốn trong chiếc container. Đã đến lúc cần đánh thức những giấc mơ đổi đời bằng việc trốn đi nước ngoài lao động bất hợp pháp.

VIDEO LIÊN QUAN