Hãng thông tin tuyển dụng Bark (Anh) vừa công bố dịch vụ có tên World Cup Worker - thuê người làm thay việc trong thời gian xem các trận đấu tại World Cup 2018. Người thuê sẽ phải trả khoảng 25 bảng (33 USD) cho 90 phút. Còn người được thuê sẽ làm việc từ xa.

VIDEO LIÊN QUAN