Biến chủng Delta khiến cho tình hình dịch bệnh ở Thái Lan ngày càng nghiêm trọng. Một nhà xác bệnh viện ở Thái Lan buộc phải dùng container lạnh để lưu trữ người chết do COVID-19 đã quá tải, đây là biện pháp nước này đã từng sử dụng sau sóng thần hồi năm 2014.

VIDEO LIÊN QUAN