Dịch COVID-19 tiếp tục lây lan tại cả 2 nước láng giềng của Việt Nam là Campuchia và Lào. Campuchia có 11 tỉnh biên giới tiếp giáp với Việt Nam thì tất cả các địa phương này đều có lây nhiễm COVID-19. Còn tại Lào thì có 8 tỉnh tiếp giáp với các tỉnh, thành phố của Việt Nam có các ca mắc COVID-19.

VIDEO LIÊN QUAN