Tp. Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều biện pháp khẩn trương, cương quyết để phòng chống dịch COVID-19. Hôm qua, Thành phố đã dừng hàng loạt dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí, và các dịch vụ như bar, vũ trường ...Quyết định này được thực hiện ngay trước 1 ngày kỳ nghỉ Tết, sau khi thành phố ghi nhận hàng loạt ca lây nhiễm trong cộng đồng.

VIDEO LIÊN QUAN