Deepfake xuất hiện và "đâm thủng" thành trì tiếp theo của thế giới Internet. "Bạn có thể 'đưa' bất kỳ chính khách nào tới đâu, làm bất cứ điều gì. Kể cả khi video đó là giả mạo, khi được xuất bản nó sẽ hủy hoại ai đó", đại diện giấu tên của Deepfake Society, một website thuần giải trí về Deepfake nói.

VIDEO LIÊN QUAN