Thành phố Hà Nội vừa đưa ra đề xuất tăng gấp 3 lần mức phí thuê lòng đường, hè phố, nghĩa là phí thuê lòng đường, hè phố để trông giữ ô tô tại khu vực lõi đô thị (gồm 12 tuyến tại quận Hoàn Kiếm), tăng từ 80.000 đồng lên 240.000 đồng/m2 mỗi tháng. Nhiều người dân và chuyên gia lo ngại đề xuất này của Hà Nội sẽ khiến giá trông giữ xe tăng vọt và khó kiểm soát.

VIDEO LIÊN QUAN