Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi văn bản đến Bộ Tư pháp chính thức đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư 2020. Trong đó, điểm đáng chú ý là đề xuất thay đổi thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Đây là thông tin được cộng đồng doanh nghiệp trông đợi nhiều nhất suốt từ đầu năm cho đến nay.

VIDEO LIÊN QUAN