Bộ Công an đề xuất công dân được giám sát hoạt động của Cảnh sát giao thông bằng máy ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Hình thức này đã được Bộ Công an bổ sung vào dự thảo thông tư lần 3 về qui chế dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

VIDEO LIÊN QUAN