Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chế biến nông sản kể trong vòng 4 năm từ 1/1/2017 đến 31/12/2020.

VIDEO LIÊN QUAN