Hiện rất nhiều bộ ngành đang nỗ lực cùng ngành y tế gỡ khó cho việc thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế. Thực tế việc thiếu thuốc, vật tư thiết bị y tế có nhiều nguyên nhân, nhưng dù là khách quan hay chủ quan thì đều đang mang tới những hệ lụy cho nhiều bệnh nhân.

VIDEO LIÊN QUAN