Ngày hôm qua, Hiệp hội BĐS Việt Nam - VNERA mới có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế xin hỗ trợ doanh nghiệp BĐS ứng phó và vượt qua khó khăn trước thách thức đại dịch COVID-19

VIDEO LIÊN QUAN