Bộ Y tế vừa dự thảo kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cụ thể, đề xuất 11 nhóm đối tượng tiêm vắc xin, mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp.

VIDEO LIÊN QUAN